GƏNCLƏRİN ELMİ ARAŞDIRMALARINA DƏSTƏK

İctimai Birliyi

Sorğu

GEAD İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında məlumatı haradan əldə edirsiniz?Lütfən şəkildə gördüyünüz yazını daxil edin

Ana səhifəDissertasiyanın tərtibi qaydalarıDoktrantura ixtisas şifrləri

Aqrar elmlər

3101.01  Aqrokimya

3102.01  Aqromühəndislik

3103.01  Ümumi əkinçilik

3103.02  Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

3103.03  Aqrotorpaqşünaslıq və aqrofizika

3103.04  Seleksiya və toxumçuluq

3103.05  Dərman və efiryağlı bitkilər

3103.06  Bitkilərin mühafizəsi

3103.07  Bitkiçilik

3103.08  Meyvəçilik və üzümçülük

3103.09  Tərəvəzçilik

3103.10  Subtropik bitkilər

3103.11  Yem istehsalı və otlaqçılıq

3105.01  Balıqçılıq

3106.01  Meşəçilik, meşə quruluşu və meşə taksasiyası

3106.02  Meşə aqromeliorasiyası, qoruyucu meşələrin salınması və yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması

3107.01  Bağçılıq 

3108.01  Fitopatologiya

3109.01 Baytarlıq elmləri (konkret sahə göstərilməklə: heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və

terapiyası, heyvanların patologiyası və morfologiyası; baytarlıq mikrobiologiyası,

virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunolo-

giyası; baytarlıq farmakologiyası və toksikologiya; baytarlıq cərrahlığı; baytarlıq

mamalığı və heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası; baytarlıq sanitariyası,

zoogigiyena və baytarlıq - sanitar ekspertizası və s.)

3110.01  Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması

3110.02  Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlənməsi və yemlərin texnologiyası

3110.03  Xüsusi zootexnika, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası

1264 dəfə baxılıb

Sosial şəbəkələr

Faydalı linklər